AKADEMILEDAMÖTER

Eva-Lena Ahlqvist, tidigare chef för ledarredaktionen, Dagens Industri

Krister Andersson, tidigare Industriens skattesakkunnige

Rune Andersson, grundare och styrelseordförande Mellby Gård AB

Stig von Bahr, tidigare domare vid EU-domstolen

Anders Bengtsson, allmänna ombudet, Skatteverket

Lotta Björklund-Larsen, docent, Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet

Robert Boije, chefsekonom, Riksrevisionen

Anna Brink, revisionsdirektör, Riksrevisionen

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt, Uppsala universitet

P-O Edin, professor och tidigare bl a ordf i skattebasutredningen

Gunnar Eliasson, verkställande ledamot, tidigare bl a VD Skattebetalarnas förening


Peter Englund
, professor, department of finance, Handelshögskolan i Stockholm

Johan Fall, Näringslivets skattesakkunnige

Göran Grosskopf, professor och ordförande i bl a IKEA

Linda Haggren, avdelningschef, Finansdepartementet

Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet

Magnus Henrekson, professor och VD, Institutet för Näringslivsforskning

Åsa-Pia Järliden-Bergström, LO-ekonom

Ann-Sofie Kolm, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet


Anders Kristoffersson
, tidigare departementsråd, Finansdepartementet

Hans Lindberg, VD Svenska Bankföreningen

Sven-Olof Lodin, professor och tidigare bl a Industriens skattesakkunnige

Ingrid Melbi, skattejurist med inriktning på private equity, PwC,

Peter Melz, professor i skatterätt, Stockholms universitet


Peter Nilsson
,
jur dr och skattespecialist, LRF-konsult

Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi, Göteborgs universitet

Erik Norrman, fil dr, Nationalekonomiska institutionen, Lunds Universitet

Henry Ohlsson, vice riksbankschef

Henrik von Sydow, jurist Carnegie och tidigare ordförande Riksdagens skatteutskott


Jan Södersten
, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet

Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet

Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna

Katrin Westling-Palm, generaldirektör Skatteverket

Bertil Wiman, professor i skatterätt, Uppsala universitet

Erik Åsbrink, f d finansminister