Hösten 2005 tog P-O Edin, Gunnar Eliasson och Sven-Olof Lodin initiativet till att starta Skatteakademien. Avsikten var att skapa ett forum som regelbundet och fristående från särintressen samlar landets ”klokaste skattepersoner” som under de senaste decennierna ägnat betydande intresse åt det svenska skattesystemet.

Fokus för aktiviteterna är skattesystemet och dess verkningar på samhällsekonomin. Akademiens ledamöter träffas regelbundet och härutöver arrangerar Akademien seminarier med forskare och aktörer i skattesystemet.

Huvuduppgifter

Akademiens huvuduppgifter utöver att vara ett regelbundet återkommande diskussionsforum är att

  • Stimulera och intellektuellt stödja policyrelevant forskning om skatter och offentlig ekonomi.
  • Öka intresset för skatter och offentlig ekonomi bland yngre forskare.

Verksamheten bedrivs som en ideell förening och styrelsen består av

Gunnar Eliasson, verkställande ledamot, Åsa-Pia Järliden-Bergström

Ingrid Melbi, Daniel Waldenström och Henrik von Sydow.

Ekonomiskt bygger Akademien huvudsakligen på ideella insatser, men sedan starten har Riksbankens Jubileumsfond, Annika och Gabriel Urwitz Stiftelse samt Stiftelsen Mellby gård lämnat återkommande anslag som haft avgörande betydelse för Akademiens utveckling.