AKADEMILEDAMÖTER

 

Eva-Lena Ahlqvist, tidigare chef för ledarredaktionen, Dagens Industri

Teresa Simon Almendal, professor I finansrätt, Stockholms universitet

Krister Andersson, tidigare Industriens skattesakkunnige

Rune Andersson, grundare och styrelseordförande Mellby Gård 

Stig von Bahr, tidigare domare vid EU-domstolen

Spencer Bastani, forskare, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Anders Bengtsson, tidigare allmänna ombudet, Skatteverket

Lotta Björklund-Larsen, docent, Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet

Robert Boije, chefsekonom, SBAB

Anna Brink, revisionsdirektör, Riksrevisionen

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt, Uppsala universitet

Gunnar Eliasson, verkställande ledamot Skatteakademien

Christina Eng, kanslichef, Skatterättsnämnden

Niklas Ekstrand, finansråd, Finansdepartementet

Peter Englund, professor, Handelshögskolan i Stockholm

Johan Fall, Näringslivets skattesakkunnige

Göran Grosskopf, professor och tidigare ordförande i bl a IKEA

Linda Haggren, justitieråd, Högsta Förvaltningsdomstolen

Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet

Magnus Henrekson, professor, Institutet för Näringslivsforskning

Åsa-Pia Järliden-Bergström, utredare Vänsterpartiet


Anders Kristoffersson
, tidigare departementsråd, Finansdepartementet

Hans Lindberg, VD Svenska Bankföreningen

Sven-Olof Lodin, professor och tidigare bl a Industriens skattesakkunnige

Jacob Lundberg, forskare, Institutet för Näringslivsforskning

Ingrid Melbi, tidigare skattejurist med inriktning på private equity, PwC,

Peter Melz, professor i skatterätt, Stockholms universitet


Peter Nilsson
, p
rofessor, Lunds universitet och skattespecialist, KPMG

Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi, Göteborgs universitet

Erik Norrman, fil dr, Nationalekonomiska institutionen, Lunds Universitet

Henry Ohlsson, f d vice riksbankschef

Håkan Selin, forskare, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Henrik von Sydow, jurist Carnegie och tidigare ordförande Riksdagens skatteutskott


Jan Södersten
, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet

Daniel Waldenström, professor, Institutet för Näringslivsforskning

Ulla Werkell, tidigare skattejurist, Fastighetsägarna

Katrin Westling-Palm, generaldirektör Skatteverket

Bertil Wiman, professor i skatterätt, Uppsala universitet

Erik Åsbrink, f d finansminister

Ann Öberg, VD Almega

Roger Persson Österman, professor i finansrätt, Stockholms universitet