Det viktigaste inslaget i akademiens seminarieverksamhet har varit de återkommande stora arrangemangen i samarbete med Riksdagens skatteutskott och Riksbankens Jubileumsfond.

Startpunkten för Skatteakademiens seminarieverksamheten var Riksbankens Jubileumsfond konferens i oktober 2006 i Stockholm på temat ”Vad kan forskning om offentlig ekonomi och skatter bidra med i en värld alltmer av globalt beroende?”.

Programmet för konferensen kan ses här  

Genomgående tema för konferensen var tre frågor:

  • Var befinner sig forskningen idag?
  • Vilka frågor är viktigast att satsa på inför framtiden?
  • Hur skall man åstadkomma det?

Konferensen organiserades från Skatteakademiens sida huvudsakligen av Gunnar Eliasson och Erik Norrman.

Fokus för seminarierna därefter har varit policyrelevans och synergier inom svensk skatteforskning.

”Skatter och skattesystem i en värld av alltmer blobalt beroende” arrangerades 2009.

Programmet för konferensen kan ses här

Referat för konferensen kan ses här

2012 var rubriken Skatteforskning och skattepolitik.

Programmet för konferensen kan ses här

En sammanfattning av konferensen kan ses här → 

Det senaste seminariet 2015 hade temat ”Nya utmaningar för skatteforskningen”.

Programmet för konferensen kan ses här