AKADEMIMÖTEN

2017

2017-02-17 Sven-Olof Lodin och Peter Englund om utveckling av boxmodellen 

2017-03-16 Ingemar Hansson om aktuella frågor inom Skatteverket

2017-06-01 Leif Jakobsson, statssekreterare, om aktuella skattefrågor på finansdepartementet

2017-09-16 Daniel Waldenström om det pågående arbetet i SNS Konjunkturråd om kapitalskatterna

2016

2016-02-18 Liberalernas gruppledare och ekonomisk-politiske talesperson Erik Ullenhag om partiets syn på vad en möjlig skattereform skulle innehålla.

2016-03-16 Ingemar Hansson på temat ”Aktuellt inom Skatteverket”.

2016-04-19 Charlotte Svensson, ansvarig statssekreterare för skatter om några av de frågor som finansdepartementet arbetar med för närvarande.

2016-06-09 Akademiens årsmöte på temat Skatteminimeringens gränser för företagen med utgångspunkt i bl a de uppmärksammade fallen SCA, Sandvik, AssaAbloy och Investor. Inledare Stig von Bahr, Yvonne Bertlin, skattechef för AstraZeneca i Sverige och Emma Ihre, hållbarhetschef Mannheimer Swartling.

2016-09-21 Linda Haggren på temat ”Lagstiftningsarbetet under 2016 i Finansdepartementet”.

2016-10-21 Anders Bengtsson om sin nya roll som allmänt ombud vid Skatteverket.

2016-11-30 Hans Lindberg om skatten på finanssektorn

2015

2015-02-13 Ingemar Hansson om aktuella frågor inom Skatteverket

2015-03-17 Robert Boije om Sacos förslag till en heltäckande skattereform

2015-04-28 Taxpayers advocate Nina Olson

2015-06-09 Akademiens årsmöte, Erik Norrman och Sven-Olof Lodin om ränteavdragens vara eller icke vara

2015-09-16 Rune Andersson om beskattningen av aktivt/passivt ägande

2015-10-22 Magnus Henrekson och Mikael Stenkula om den nya IFN-boken ”Swedish taxation since 1862”

2015-11-24 Anders Johnsson om sin nya rapport där han på TCOs uppdrag fördjupat sig i bakgrunden och genomförandet av den stora skattereformen och i de omvärldsförändringar och nya utmaningar som finns inför en ny skattereform.

2014

2014-02-18 Centerns chefekonom Martin Ådahl om partiets förslag till jobbskaparavdrag och Entreprenörskapsforums VD Pontus Braunerhielm med några synpunkter på behoven av att förenkla små/nyföretagarnas skattesituation.

2014-04-08 Johan Fall, Svenskt Näringsliv och Per-Lennart Börjesson, Sveriges Kommuner och Landsting om ett par nya studier om välfärdstjänsternas utveckling sedan 1980-talet.

2014-05-03 Skatteutskottets avgående ordförande Henrik von Sydow om det viktigaste som blivit gjort under hans tid och vad som återstår att göra.

2014-10-23 Daniel Waldenström på temat ”Vad nytt på forskningsfronten skatter?”.

2014-12-04 Martin Nilsson, Mannheimer&Swartling, särskilde utredaren Anders Bengtsson och sekreteraren Eva Berggren om incitamentsutredningen

2013

2013-01-29 Lennart Flood om SNS-rapporten Dags för enklare skatter!

2013-03-05 Läget i företagsskattekommittén med inledning av akademiledamöterna i kommittén och Lotta Björklund-Larsens projekt om Skatteverket

2013-04-16 Rune Andersson om 3:12 reglerna.

2013-05-21 skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow om aktuella frågor i skattepolitiken

2013-09-04 Göran Grosskopf om sin syn på några aktuella skattepolitiska frågor.

2013-10-22 Ingemar Hansson och Ingrid Melbi på temat ”Hur kan en hållbar 3:12-lösning se ut?”

2013-12-04 Gabriel Urwitz, VD Segulah, om vad som är karaktäristiskt för ett svenskt riskkapitalbolag och dess sätt att arbeta

2012

2012-02-14 Ingemar Hansson om aktuella frågor i Skatteverket

2012-03-15 Vilhelm Andersson och Jan Thörnhammar om rättssäkerheten på skatteområdet

2012-05-30 Hans Lindberg om aktuella frågor i skattepolitiken.

2012-09-04 Erik Åsbrink om behovet av och förutsättningarna för en ny skattereform. 

2012-09-18 besök i  Uppsala för att diskutera aktuell skatteforskning inom nationalekonomi och juridik

2012-10-09 Jerker Löfgren och Ingrid Melbi om sina iakttagelser av aktuella skatteproblem i ”verkligheten”

2012-12-05 Magdalena Andersson om oppositionens skattepolitik

2011

2011-02-10 Advokat Sven-Åke Bergkvist, Mannheimer Swartling, beskattningen av

riskkapitalbolagen och dess ägare. Gunnar Eliasson och Sven-Olof Lodin, en kritisk granskning av investeringssparkontot

2011-04-14 Peter Melz, principer för fåabbeskattning

2011-06-08 Skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow, angelägna förändringar i skattesystemet

2011-09-02 Ingemar Hansson, utgångspunkter för att förändra företagsbeskattningen

2011-10-07 Sven-Olof Lodin, olika vägar att stärka det egna kapitalet

2011-11-08 Leif Pagrotsky, arbetet med den framtida socialdemokratiska skattepolitiken

2011-12-12 Magnus Henrekson, ägarbeskattningens roll

2010

2010-01-28 Professor Henry Ohlsson om sin del av Uppsalas stora skatteprojekt

2010-02-25 Sven-Olof Lodin: Den aggressiva skatteplaneringens baksida

2010-03-25 Jerker Löfgren och Ingrid Melbi: ”Verklighetens skatteproblem”

2010-04-22 Lena Unemo m fl om Riksrevisionens pågående skatteprojekt

2010-05-25 Eva Mörk mfl: Jobbskatteavdraget (inställt p g a förhinder från inledaren)

2010-10-05 Gunnar Eliasson: Hur påverkar valutgången skattepolitiken?

2010-11-10 Statssekreterare Hans Lindberg: Aktuellt i skattepolitiken

2010-11-30 Jerker Löfgren: Trenderna i det svenska skattesystemets förhållningssätt

                     till den internationella skattekonkurrensen om egenföretagare och privata pensionsinkomster,

                     Sven-Olof Lodin: Förslag till hanteringen av koncerninterna räntor

2009

2009-04-04 Åsa Hansson om pågående forskning i Lund

2009-03-18 Ingemar Hansson om pågående aktiviteter inom finansdepartementet

2009-04-14 Erik Norrman om ytterligare pågående forskning i Lund

2009-06-11 Mats Persson, Mårten Palme och Åsa-Pia Järliden Bergström om beskattningen av pensionssparandet

2009-09-29 Ingrid Melbi om stopplagstiftningen inom skattepolitiken

2009-10-21 Sven-Olof Lodin om Skattesystemet i går, i dag och i morgon. Vad har vi lärt för framtiden?

2009-12-03 Ingemar Hansson om pågående aktiviteter inom finansdepartementet

2009-12-11 Peter Birch-Sörensen om Swedish tax policy: recent trends and future challenges

2008

2008-02-22 Ingemar Hansson en diskussion om aktuella skattepolitiska frågor

2008-05-16 Mats Sjöstrand om aktuella frågor på Skatteverkets agenda.

2008-10-01 Sören Blomqvist, Henry Olsson och Jan Södersten om Uppsalaprojektet

2008-10-15 Joakim Palme om projektet vid Institutet för Framtidsstudier

2008-11-10 Kjell-Olof Feldt om sitt arbete för Globaliseringsrådet